Inhoud

Welkom bij Bart Siebelink; communicatie- en pr-adviseur op het gebied van natuur,
water en landschap.

Vertegenwoordigt u een natuurbeherende organisatie, provincie, gemeente, waterschap,
ecologisch onderzoeks- en adviesbureau, kenniscentrum, recreatiebelang of bent u
anderszins professioneel betrokken bij natuur, water en landschap? Dan kan ik wellicht
iets voor u betekenen.

Alle kans dat u geregeld behoefte heeft aan draagvlak.
- draagvlak bij het publiek voor een bepaald beleid of beheer
- draagvlak bij bestuurders en ambtenaren voor het belang dat u nastreeft
- draagvlak in de vorm van bewustmaking, voorlichting, werving of pr.


Siebelink Natuurcommunicatie denkt graag met u mee en ontlast u van redactionele werk-
zaamheden. In 2003 vestigde Bart Siebelink zich als zelfstandig communicatiespecialist,
met als doel zijn
professionele achtergrond in design (Design Academy, Eindhoven), ecologie
(VU, Amsterdam), journalistiek (o.a. Gooi- en Eemlander) en fotografie te combineren
in het belang van natuur en landschap.

637647