spinnenweb dauwdruppels

 

 

 

 

Inhoud

Welke van de volgende 8 communicatie-situaties zijn voor u herkenbaar?

1 - Eigen site, mailings, nieuwsbrief en/of social media
2 - veranderende wet- en regelgeving
3 - de aankondiging of voltooiing van een nieuw project
4 - klachten
5 - negatieve publiciteit
6 - veranderingen in uw organisatie
7 - een (markt)onderzoek
8 - een nieuwe beleidsvisie


Siebelink Natuurcommunicatie ondersteunt u in elk van deze gevallen graag met het
bepalen van de juiste doelgroep, de keuze van het communicatiemiddel, het ontwik-
kelen van een passend concept, het maken van een planning en het zorgdragen voor
de uitvoering. Treffend en binnnen de gestelde termijn!


Bart is lid van beroepsvereniging Tekstnet. Deze vereniging waarborgt de kwaliteit
van haar leden naar opdrachtgevers toe door een zeer strenge toelatingsprocedure
te hanteren.

637647