Inhoud


Boven Verwachting EGM'Boven Verwachting' Tweedelig boekje over de resultaten van 20
jaar natuurherstel bij De 12 Landschappen.
Het eerste deel gaat
over de flora (2008), het tweede over de fauna (2011). Siebelink
Natuurcommunicatie ontwikkelde in samenspraak met de opdracht-
gever het concept, schreef alle teksten, maakte grafieken, verzorgde
de fotografie en gaf feedback tijdens het opmaaktraject. Ook advi-
seerden we bij de timing en bekopping van het persbericht: 'Uitge-
storven plantensoorten sneller terug dan verwacht'. Het haalde tien-
tallen dagbladen en online nieuwsmedia, inckusief cartoon van NRC.


NP-Magazine; het relatieblad van de Stichting Samenwerkende
Nationale Parken (SNP). De Nationale Parken omvatten vele van
onze beste natuurgebieden.
Dit magazine helpt de 20 Nationale
Parken om zich te profileren als een sterk merk. Siebelink Natuur-
communicatie maakt deel uit van de kernredactie van NP-Magazine.
Denkt mee over onderwerpen, schrijft artikelen en draagt actief bij
aan de redactievergaderingen waarin de eerste opmaak wordt
geëvalueerd.


Handboek NatuurfotografieHandboek Natuurfotografie  i.s.m. KNNV-Uitgeverij, 3e druk + op-
richting van de stichting Centrum voor Natuurfotografie (CVN).
Dit is een kennis- en educatieplatform voor de ruim 400.000 beoe-
fenaars van natuurfotografie. Het CVN is een totaalconcept incl. web-
shop, en een zelf ontwikkeld productaanbod van fotoreizen, work-
shops, lezingen en verhuurbare fotografiehutten. Ook verzorgt het
CVN haar eigen marketing, pr en promotie via facebook, viral cam-
pagne, opbouw adressenbestand, nieuwsmails en veel free publicity.
Het Handboek Natuurfotografie geldt inmiddels als standaardwerk en
verkoopsucces! Dit alles i.s.m. Edo van Uchelen.


Stichting Wandelplatform-LAW, Brochure Nationale Wandelmonitor
2010
Gekozen is om de kernboodschap tot titel te verheffen: '6,6
miljoen Nederlanders wandelen regelmatig en besteden daarbij in
totaal ruim 1,8 miljard euro per jaar'. Deze zin is veelvuldig opgepikt
door media en loopt door over de achterzijde van deze brochure.

Siebelink Natuurcommunicatie schreef de tekst, verrichte aanvullende
redactionele research, maakte grafieken, voerde de beeldredactie,
verzorgde de fotografie en was sparring partner bij het grafisch
ontwerp door Art Collart.

 

GNR kaart Gooi NatuurreservaatZonder het Goois Natuurreservaat (GNR) waren Amsterdam en
Utrecht waarschijnlijk allang aan elkaar gegroeid. GNR is eigenaar
en beheerder van veruit de meeste Gooise natuur- gebieden.

Siebelink Natuurcommunicatie levert op structurele basis teksten,
fotografie en redactionele adviezen voor de
nieuwsbrief en site van
stichting Het Goois Natuurreservaat.

Enkele bijzondere producties: een huis-aan-huis bezorgd stripverhaal
op basis van samengestelde foto's en teksten om de nieuwe schaaps-
kudde onder de aandacht te brengen. Een beeldbank van de Gooise
cultuurhistorische engenlandschappen en een vernieuwde reeks
flyers over verschillende GNR-beleidsvelden.


WaterbouwsteenBoskalis BV, Rotterdam. Boek De reis van de water-
bouwsteen
ter gelegenheid van het project dijkversterking
Dordtse Kil. De stenen omslag staat voor het rotsvaste ver-
trouwen in het Hoogheemraadschap. Het boek is design-driven
en zeer conceptueel van aard. De tekstuele uitdaging was om
de inhoudelijke informatie goed in te passen i.s.m. grafisch
ontwerpers Tim Hölsher, Robbert de Groot, Lisette van Veluw.


Utrecht Knooppunt van natuurBoek: Utrecht; knooppunt van natuur (maart 2007). In opdracht
van Provincie Utrecht. Het boek oogst veel waardering vanwege
de afwijkende en toegankelijke opzet: foto- impressies’s van
twintig Utrechtse gebieden met scherp toegesneden begeleidende
teksten. Bijzonder element tijdens het schrijfproces was het opstellen
van een format dat, als het werd ingevuld door de betrokken beleids-
medewerkers, alle informatie bevatte die nodig was om voor elk na-
tuurgebied een levendige en feitelijk correct verhaal te schrijven
over de betrokkenheid van de provincie.
i.s.m. grafisch ontwerpstudio Goed Gevormd.

 

Efteling©Foto_BartSiebelinkDe Efteling, Nederlands populairste pretpark,
ziet potentie in natuur. Niet alleen de vogels
in het Sprookjesbos, maar ook de recreatieve
kansen van het naburige Loonse Land en
Nationaal Park De Loonse en Drunense Duinen.
Reden voor de
aanleg van een beeldbank met
als thema natuur in de Efteling. Resultaat:
ca 750 opnamen, veel gebruikt voor promotie
en bewustmaking. i.s.m. Alterra.


STOWA kaderrichtlijn water voor beginnersDuo-brochure: Kaderrichtlijn water. Ter bevordering van bestuurlijk
draagvlak voor de biologische normen voor de Kaderrichtlijn water
heeft Siebelink in opdracht van de Stichting Toegepast Water-
beheer (STOWA)
een handzame duo-brochure geschreven.
'De KRW oor het (water)leven’ en ‘Overzicht natuurlijke watertypen'.
Grootste uitdaging: complexe materie toegankelijk maken, luchtig
en overzichtelijk beschrijven en relevantie aangeven.
i.s.m. Grafisch ontwerpster Nicoline Caris.Magazine Grote ModderkruiperMagazine Atlantische SteurTer bevordering van de kennis over bepaalde vis-
soorten, twee special-magazines over resp. de At-
lantische steur
en de grote modderkruiper. Inmid-
dels is de Grote Modderkruiper alom bekend en is
de Atlantische steur geherintrocuceerd in de Rijn.
Opdrachtgever: Sportvisserij Nederland (toen
nog 'Organisatie ter Verbetering van de Binnenvis-
serij' geheten (OVB).Brochure aal voor beheerdersBrochure: Aal voor Beheerders. Hoe behoeden we de aal voor uitster-
ven? Met welke maatregelen helpen we glasaaltjes over onze dijken
en sluizen heen? Deze brochure geeft antwoorden, toont voorbeelden
en reikt subsidiemogelijkheden aan. Siebelink Natuurcommunicatie
verzorgde de o
pzet, tekst en fotografie.

Opdrachtgever: Ministerie LNV i.s.m. Sportvisserij Nederland
(toen nog 'Organisatie ter Verbetering van de Binnenvis-
serij' geheten (OVB).


 Planet Internet. Opzet en jurering maandelijkse
wedstrijd Natuurfotografie op homepage van Planet-
nternet; genereerde meer dan 750.000 hits.


Onderwijsadvies. Siebelink Natuurcommunicatie is
als sparring partner betrokken bij uitwerking van
biologie lesmethode voor VMBO van educatieve uit-
geverij Thieme-Meulenhoff.

 

Willem de Kooning academie, Rotterdam: Aan-
sturing tekstproductie (door studenten) van alumni-
magazine REX als journalistiek onderwijsproject.
Tevens als docent TEXT verbonden aan afdeling
Grafisch Ontwerp. Ontwikkeling van eigen lesaanbod.

 

Diverse wandelroutes (tekst en fotografie)
- Door veertien gebieden van Natuurmonumenten (i.s.m. Buro Kloeg)
- Aardkundige fietsroute door Het Gooi (i.s.m. Prof. dr. J. Sevink).
- Aardkundige wandelroute door Nationaal Park de Utrechtse Heuvelrug.

 

De communicatie rondom het beleidsgebied Natura
2000 is door EL & I toegewezen aan een consortium
waarbij Siebelink Natuurcommunicatie is aangesloten
als journalist en fotograaf. Dit leidt tot de E-mailnieuws-
brief Natura 2000
en het magazine Doen & Laten.
i.s.m. Communicatiebureau De Lynx, Wageningen.

 

637647